Vereniging

Het bestuur

VoorzitterAad Meijburg a.i.
SecretarisCor Kindt a.i.
Penningmeester 
2e SecretarisWil van Dijken
Commissaris HavenaccommodatieKarel v.d. Pol
Commissaris Terrein en opstallenVacature
Commissaris clubhuis en evenementenCees Broer

Het clubblad
WSV IJsselmonde kent een lange traditie met betrekking tot haar clubblad. Het blad met de naam ‘W.Y.tenswaardigheden’, is met enkele onderbrekingen vanaf 1948 gemaakt.
Het blad wordt gemaakt door een redactie van enthousiaste vrijwilligers en verschijnt 4x per jaar in een oplage van zo’n 600 stuks. In het blad vindt u naast belangrijke informatie voor onze leden ook (reis)verhalen van onze leden zelf.

Adverteren
Om de kosten enigszins te drukken, plaatsen we advertenties in het blad. Mocht u geïnteresseerd zijn in deze advertentie mogelijkheden, neemt u dan contact op met Eric in ’t Veld.

Algemene vragen en kopij
Telefoon: 010-4828333

E-mail: clubblad@wsv-ijsselmonde.nl