Vereniging

Het bestuur

Voorzitter Michael Stieber
Secretaris Gerben Kindt 
Penningmeester Alex van Nieuwland
2e Secretaris Evelyne de Rijk
Commissaris Havenaccommodatie Karel v.d. Pol
Commissaris Terrein en opstallen Henry van Lit
Commissaris clubhuis en evenementen Kees Broer

Van links naar rechts:

Boven: Gerben, Henry, Alex, Karel en Kees. Onder: Evelyne en Michael

Het clubblad
WSV IJsselmonde kent een lange traditie met betrekking tot haar clubblad. Het blad met de naam ‘W.Y.tenswaardigheden’, is met enkele onderbrekingen vanaf 1948 gemaakt.
Het blad wordt gemaakt door een redactie van enthousiaste vrijwilligers en verschijnt 4x per jaar in een oplage van zo’n 600 stuks. In het blad vindt u naast belangrijke informatie voor onze leden ook (reis)verhalen van onze leden zelf.

Adverteren
Om de kosten enigszins te drukken, plaatsen we advertenties in het blad. Mocht u geïnteresseerd zijn in deze advertentie mogelijkheden, neemt u dan contact op met Annette van Lit.

Algemene vragen en kopij
Telefoon: 06-20092533

E-mail: clubblad@wsv-ijsselmonde.nl